Международно признание за проф. Росен Димов

На 13.11.2019 година в Newcastle upon Tine, Civic Centre, England беше проведена ежегодната церемония за връчване дипломите на новоприетите кандидати за Fellowship at Royal College of Surgeons, England.

Церемонията бе водена от президента на Royal College of Surgeons, Prof. Dr. Derek Alderson.

На официалното събитие проф. д-р Росен Димов, д.м., от Катедрата по „Специална Хирургия” на Медицински Университет – Пловдив и завеждащ Клиниката по „Хирургия” на УМБАЛ ”Каспела” – Пловдив, единствен от България и един от 136 дипломанти от цял свят, беше удостоен с признание-диплома за редовен член на Royal College of Surgeons of England ad eundem за заслуги в областта на хирургията.