Правилник за организацията и осъществяването на дейността по МСПД в МУ-Пловдив