Регламент за финансиране на участие на членове на академичния състав, студенти и докторанти в междуанроени научни форуми