Регистър на актуалните международни договори на МУ – Пловдив с висши училища и организации към 4-ти февруари 2019г.

Регистър на актуалните международни договори на МУ – Пловдив с висши училища и организации към 4-ти февруари 2019г.