Международна кредитна мобилност

Prof. Leigh Emilie Walter Cellucci, PhD, MBA от EAST CAROLINA UNIVERSITY, UNITED STATES реализира мобилност на персонала с цел преподаване в Медицински университет – Пловдив от 24.09.2023 год. до 07.10.2023 год.

Prof. Scott J Yaruss и Prof. Jeff Searl от MICHIGAN STATE UNIVERSITY, UNITED STATES реализираха мобилност на персонала с цел преподаване в Медицински университет – Пловдив от 06.05.2023 до 19.05.2023.

 

Prof. Robert Frank Orlikoff, PhD от EAST CAROLINA UNIVERSITY, UNITED STATES реализира мобилност на персонала с цел преподаване в Медицински университет – Пловдив от 18.04.2023 -01.05.2023