Протокол от заседание на Институционален съвет по програма „Еразъм+“ на Медицински университет – Пловдив, проведено на 13.05.2020г.