Снимки от проведени мобилности по Програма „Еразъм+“

Галерии „Еразъм+“ 2023

Галерии „Еразъм+“ 2022

Еразъм+ студентска мобилност в Universitat de Valencia 2020/2021 г. на Ангелина Деянова, специалност „Дентална медицина“

 

Еразъм+ студентска мобилност в Wroclaw Medical University 2020/2021 г. на Никол Брънкова, специалност „Дентална медицина“

 

Evelina and Venelina – University of Rijeka

 

Angelina Deyanova – Wroclaw University