ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФРАНКОФОНСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТАЖОВЕ, ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В РАМКИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В AUF (УНИВЕРСИТЕТСКА ФРАНКОФОНСКА АГЕНЦИЯ)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФРАНКОФОНСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТАЖОВЕ, ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В РАМКИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В AUF (УНИВЕРСИТЕТСКА ФРАНКОФОНСКА АГЕНЦИЯ)