Информация за франкофонски проекти и програми за финансиране на обучение и научни изследвания в университетите, членуващи в AUF (Университетска франкофонска агенция) www.auf.org

Информация за франкофонски проекти и програми за финансиране на обучение и научни изследвания в университетите, членуващи в AUF (Университетска франкофонска агенция) www.auf.org