УНИВЕРСИТЕТСКАТА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА AUF ПРЕДОСТАВЯ ПОРТАЛИ И ПЛАТФОРМИ ЗА ДОСТЪП, СПОДЕЛЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

УНИВЕРСИТЕТСКАТА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА AUF ПРЕДОСТАВЯ ПОРТАЛИ И ПЛАТФОРМИ ЗА ДОСТЪП, СПОДЕЛЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК