Институтът „Пастьор“ в сътрудничество с Университета „Париж-Дидро“ обявяват безплатен онлайн курс (MOOC) „Резистентност към антибактериални агенти“.

Институтът „Пастьор“ в сътрудничество с Университета „Париж-Дидро“ обявяват безплатен онлайн курс (MOOC) „Резистентност към антибактериални агенти“.