РЕЗУЛТАТИ От Петото издание на конкурса „Най-добър превод от френски език на художествен текст, публикуван от лекар-писател / 2019“

РЕЗУЛТАТИ От Петото издание на конкурса „Най-добър превод от френски език на художествен текст, публикуван от лекар-писател / 2019“