Международно лятно училище – Университет в Осло, Норвегия

Уважаеми студенти,

Международното лятно училище (ISS), организирано от Университета в Осло предлага възможност за участие на български представители в летните образователни курсове, които ще се проведат в периода 21 юни – 1 август 2014 г. на територията на университета, както следва:

• 14 курса за студенти-бакалаври, които са насочени към норвежкия език, култура и общество;

• 7 курса за студенти-магистри, с акцент върху теми от широк международен интерес.

Кандидатите могат да участват чрез попълване на онлайн заявление, на адрес: http://www.uio.no/english/studies/summerschool/

Крайният срок за подаване на заявления за стипендианти е 1 февруари 2014 г.

Кандидати на собствена издръжка могат да подават заявления и след 1 февруари 2014 г., като приемът им ще зависи от запълнените до момента бройки.

Почти 27 500 студента от повече от 150 държави са участвали в ISS, от създаването му през 1947 г. През 2012 г., 585 студента от 90 различни държави са взели участие в шестседмичното интензивно обучение. През 2009 г. Университетът в Осло присъжда на ISS Наградата за „Най-добра среда за учене“.

Повече информация за стипендиите, начина на кандидатстване и програмата може да бъде получена на адрес:

http://www.uio.no/english/studies/summerschool/, тел.  ( 47) 22 85 63 85  или на e-mail [email protected].

Проф. Д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД