Микроскопски препарати, хранителни среди и някои практически тестове по микробиология