Министерството на образованието и науката публикува регистър на специалностите, за които държавата заплаща изцяло или частично разходите за обучение при сключен договор с работодател.

студенти
Министерството на образованието и науката (МОН) публикува регистър на специалностите, за които държавата заплаща изцяло или частично разходите за следването при сключен договор с работодател за стаж на студента за периода на обучението и за работа след успешното му завършване. Освен до информация за специалностите, студентите вече имат достъп и до списъка с всички фирми, с които могат да сключат договор за стаж и работа, за да ползват финансова подкрепа от държавата.

––––––––––––––––––––––––––––-
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗА КОИТО ДЪРЖАВАТА ОСИГУРЯВА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С РАБОТОДАТЕЛ (ПО ЧЛ. 95а ОТ ЗВО) ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022

Специалност (брой студенти) Направление Висше училище / Предложено от
Медицина (7)
Магистър след средно, Редовна
7.1. Медицина Медицински университет – Пловдив / МЗ
Акушерка (12)
Бакалавър, Редовна
7.5. Здравни грижи Медицински университет – Пловдив / МЗ
Медицинска сестра (35)
Бакалавър, Редовна
7.5. Здравни грижи Медицински университет – Пловдив / МЗ
Медицински лаборант (10)
Професионален бакалавър, Редовна
7.5. Здравни грижи Медицински университет – Пловдив / МЗ
Рентгенов лаборант (4)
Професионален бакалавър, Редовна
7.5. Здравни грижи Медицински университет – Пловдив / МЗ