Министерството на висшето образование и науката на Франция обявява покани за кандидатстване по две програми на френското правителство.

Уважаеми колеги,

Отдел „Международно сътрудничесто и проектна дейност“ има удоволствието да Ви информира, че Министерството на висшето образование и науката на Франция обявява покани за кандидатстване по две програми на френското правителство.

Програма ACCES 2020 кофинансира участието на изследователи от Централна и Източна Европа в семинари, конференции или конгреси във Франция. Формулярите за кандидатстване можете да изтеглите от https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25395-cid54731/appel-d-offres-acces-2020.html

Програма PARCECO 2020 кофинансира участието на френски лектори в семинари или летни училища, организирани в Централна и Източна Европа. Формулярите за кандидатстване се намират на адрес https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54732/appel-d-offre-parceco-2020.html

Краен срок за подаване на кандидатурите и за двете програми е 26 януари 2020, 18:00 ч. Документите се подават по електронен път.
За съдействие по попълване на заявките за финансиране се обръщайте към Отдел МСПД.

С уважение,
проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД