Младежки лагер „Преходът към зелена икономика в България

Програма