Мобилност по програма CEEPUS

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми докторанти, студенти,

Информираме Ви, че приближаващия краен срок за мрежови обмен по CEEPUS: 31.10.2015. Могат да участват преподаватели, докторанти и студенти за обмен или кратки екскурзии. Мрежите, в които МУ-Пловдив участва, са: 1. CIII-AT-0042-11-1516: Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange, с координатор Д-р Анна Карастанева, ДМ ([email protected]) (в момента в Грац, Австрия); 2. CIII-RO-0016-11-1516: PSYCHOSOMATIC MEDICINE: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO IMPROVE THE MANAGING SKILLS OF HEALTHCARE PROVIDERS, с координатор Проф. Дроздстой Стоянов ([email protected]). За да се осъществи обмен, желаещите следва да се регистрират (номинират) на сайта на CEEPUS, секция „Mobility“, сайт https://www.ceepus.info/login/login.aspx. За информация за условията по държави: https://www.ceepus.info/ За информация за мрежите, в които МУ-Пловдив участва: https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx. Отдел МСПД, тел. 032 602321, 602509