МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2018-2019 година

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми докторанти

Предоставяме Ви информация на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА за конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната
2018-2019 година.

Подробна информация за позициите, изисквания към кандидатите и документи за кандидатстване можете да получите от приложения файл.

Конкурси за отпускане на стипендии – МОН

 

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД