МОН организира онлайн обучение на тема „Публикуване в режим на отворен достъп до научна информация“

На 07 юни 2023 г. ще се проведе онлайн обучение, на което ще бъдат разгледани по-детайлно отбелязаните теми, както и ще бъдат обсъдени други въпроси свързани с качването на публикации и научни резултати на Българският портал за отворена наука и Националното хранилище за отворен достъп до научна информация, поддържани от НАЦИД.

Обучение:
Тема: Публикуване в режим на отворен достъп до научна информация
Дата/час: 07 юни, 2023 от 14:00 до 16:40 часа във виртуална зала „Наука“
Линк към срещата: https://edu-box.mon.bg/login.aspx?meet=2614320867

( или през сайт https://edu-box.mon.bg с код на срещата 2614320867)