МОН обявява конкурси за стипендии в САЩ през учебната 2017-2018 година.

Уважаеми колеги,

Отдел „Международно сътрудничество“ ви уведомява, че Министерството  на образованието и науката обявява конкурси за стипендии в САЩ през учебната 2017-2018 година. Документи могат да подадат университетски преподаватели и изследователи (3-5 месеца), кандидати за магистърски и докторски програми (10 месеца) и редовни докторанти (6 месеца).

Краен срок за подаване на документи за стипендии „Фулбрайт“: 9май 2016 г. Краен срок за подаване на документи за стипендия „Хюбърт Хъмфри“: 1 септември 2016 г.

Повече информация можете да откриете в прикачения документ и на официалната страница на комисията Fulbright.

С уважение,

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм

Зам.-ректор по МСПД