MR. WILLY VAN IMPE AWARDED WITH A CERTIFICATE OF APPRECIATION

MR. WILLY VAN IMPE AWARDED WITH A CERTIFICATE OF APPRECIATION

Earlier today, Mr. Willy van Impe – Honorary Consul of the Republic of Bulgaria for East – Flanders has been awarded with a Certificate of Appreciation on behalf of Corr. Mem. Prof. Dr. Stefan Kostianev – Rector of the Medical University of Plovdiv, at the Embassy of the Republic of Bulgaria in Belgium.
Prof. Dr. Mariana Murdjeva and Prof. Dr. Stefan Sivkov – Vice Rectors of MU-Plovdiv in the presence of Her Excellency Ms. Maya Dobreva (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Bulgaria to the Kingdom of Belgium) presented the Certificate to Mr. Van Impe in recognition of his contribution and the appreciation of the Academic Body of the University for mediating the Belgian donations for four University Hospitals (“St. George”, “Pulmed”, “Eurohospital” and “Plovdiv”).

Г-Н ВИЛИ ВАН ИМПЕ УДОСТОЕН СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Днес в Посолството на Република България в Брюксел на г-н Вили ван Импе – почетен консул на Р България за Белгия, бе връчен сертификат за благотворителност от името на Ректора на Медицински Университет – Пловдив – чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев. Заместник-ректорите на МУ – Пловдив – проф. д-р Мариана Мурджева и проф. д-р Стефан Сивков, в присъствието на Н. Пр. г-жа Мая Добрева (Посланик на Р България в Белгия), връчиха сертификата на г-н ван Импе като израз на признанието и високата оценка на ръководството на Университета за медииране на благотворителна дейност от белгийски дарители. През последната година тя беше насочена към четири университетски болници в Пловдив – УМБАЛ „Св. Георги“, УМБАЛ „Пълмед“, УМБАЛ „Еврохоспитал“ и УМБАЛ „Пловдив“.