Мрежата от университети от столиците на Европа (UNICA), съвместно EAFP (Европейската асоциация на фармацевтичните факултети) и ESPA организират студентски уебинар.

Уважаеми студенти,

Мрежата от университети от столиците на Европа (UNICA), съвместно EAFP (Европейската асоциация на фармацевтичните факултети) и ESPA организират студентски уебинар.

Онлайн събитието ще се състои на 11 май 2021 г. между 14:30.00-17.30 CEST без такса-участие.

Уебинарът ще разкрие възможностите за завършилите фармацевтични програми в европейски институции като Филип Хайнс ще сподели опита в рамките на Европейската агенция по лекарствата.

Поканата е отправена към студенти, които се обучават във факултети, членове на EAFP, където МУ-Пловдив членува.
Програма на събитието ТУК

Повече информация на: https://www.unica-network.eu/event/unica-student-webinars-pharma-and-biotech-careers-in-europe/
Моля при участие в събитието отдел МСПД да получи обратна връзка на irelations@mu-plovdiv.bg

В най-скоро време всички студенти на Медицински университет-Пловдив ще получат информация за онлайн форма за отчитане на участие в международни събития.

проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД