Мрежови обмен по програма CEEPUS

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми докторанти, специализанти, млади учени,

Информираме Ви за приближаващия краен срок за мрежови обмен по CEEPUS: 15.6.2015. Могат да участват студенти-докторанти или преподаватели за обмен или кратки екскурзии.

Мрежите, в които МУ-Пловдив участва, са:1. CIII-AT-0042-11-1516: Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange, с координатор Проф. Анна Карастанева, MD ([email protected])2. CIII-RO-0016-11-1516: PSYCHOSOMATIC MEDICINE: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO IMPROVE THE MANAGING SKILLS OF HEALTHCARE PROVIDERS, с координатор Проф.Дроздстой Стоянов ([email protected])За да се осъществи обмен, желаещите следва да се обърнат към координатора и да се регистрират на сайта на CEEPUS, секция „Mobility“.

Референция: https://www.ceepus.info/default.aspx?CMSPage=2

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД