МУ организира научна конференция по проект „ПЕРИМЕД“

Научна конференция „Персонализирана медицина – индивидуализиране на лекарствената терапия за повишаване на лекарствената ефективност“ организира Медицински университет-Пловдив на 4 и 5 декември в хотел „Пълдин КООП“. Събитието е в рамките на Проект за Център за компетентност „ПЕРИМЕД“, чиито научноизследователски и иновационни дейности са с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативни лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерни технологии и биосензори.