МУ–Пловдив абонира 3 нови бази данни

МУ–Пловдив абонира 3 нови бази данни:
HEPSEU Database, EduScholarships Index и EduDonor Index

 • HEPSEU Database (Higher Education Programmes & Scholarships in European Countries)
  www.hepseu.com
  Съдържа информация за повече от 100 000 образователни програми (бакалавърски, магистърски, докторантски) в Европейските държави и за около 1.5 милиона стипендии, с цел финансиране на обучението. Предназначени са за студенти, изследователи, експерти по академично планиране и др.

 • EduScholarships Index (Worldwide Directory of Scholarships for Students)
  www.EduScholarshipsIndex.com
  Световна директория за стипендии, насочени към студенти от всички образователно-квалификационни степени. Съдържа информация за повече от 2 млн. стипендии на глобално и локално ниво.

 • EduDonor Index (Worldwide Directory of Grants for Educational Institutions)
  www.edudonorindex.com
  Световна директория за субсидии, насочени към образователни институции – университети, университетски центрове, институти, колежи, училища и др. Предоставя информация за около 600 000 стипендии във всички области на образованието, от които могат да се възползват преподаватели, академични лица, университетски звена (факултети, центрове, лаборатории и др.), техническият и административен персонал. Съдържа информация за финансиране на различни образователни проекти и дейности.

  Достъпът до базите данни се осъществява от университетската мрежа на посочените адреси, както и отдалечено чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп на https://ezproxy.medlib-plovdiv.org/login