МУ – Пловдив абонира електронната колекция AccessMedicine за 2020 г.

AccessMedicine е интерактивен образователен ресурс, който предлага:
• колекция от 100+ учебника от издателство McGraw-Hill,
• възможност за интерактивна самооценка чрез тестове,
• Diagnosaurus® DDx,
• Quick Medical Dx & Rx – колекция от кратки, основани на доказателства, описания на състояния и заболявания,
• диагностични тестове, лабораторни процедури в клинични условия,
• десетки хиляди изображения и видеоматериали,
• интегрирана база данни с лекарствена информация,
• клинични случаи.

Опции за достъп:
• от университетската мрежа на адрес http://accessmedicine.mhmedical.com/
• дистанционно от http://ezproxy.medlib-plovdiv.org:2048/login, с потребителско име и парола, получени след регистрация в БИЦ,
• от мобилни устройства при наличие на персонален профил в Access Medicine.

Списък на учебниците в колекцията можете да изтеглите оттук.
Вижте 2-минутен видео обзор на AccessMedicine.