МУ – Пловдив абонира нова база данни за обучението по фармация

От началото на 2020 г. преподаватели, студенти и служители от МУ – Пловдив разполагат с онлайн достъп до електронната колекция AccessPharmacy на издателство McGraw-Hill Education. Колекцията включва учебници по различни фармацевтични дисциплини, богата мултимедийна библиотека, инструменти за учене с преговорни въпроси, флашкарти, клинични случаи с лекарствена терапия, интегрирана лекарствена база данни и др.

Достъпът до AccessPharmacy се осъществява на следните адреси:
– от компютри в университетската мрежа: http://accesspharmacy.mhmedical.com
– отдалечено, с потребителско име и парола след регистрация в БИЦ: http://ezproxy.medlib-plovdiv.org:2048/login

Списък на електронните учебници от колекцията може да бъде изтеглен от тук.