02

Шестата конференция по симулационно обучение в медицината