МУ-Пловдив – домакин на комбинирания форум (SEEC & IMAB Assembly) през октомври 2021г.