МУ-Пловдив – домакин на семинар за политики на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите

Доц. д-р Евгени Евгениев, първи секретар в сектор „Наука“ към Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел посети Медицински университет – Пловдив на 23 юли 2021 г. в рамките на Работен семинар на тема: „Политики на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите: Хоризонт Европа и ролята на европейските съвместни предприятия“.

Модераторът на срещата – проф. д-р Виктория Сарафян – национален представител в IMI и Хоризонт Европа, приветства участниците с добре дошли.
Проф. д-р Мариана Мурджева – Ректор на МУ-Пловдив изрази удовлетворението си от домакинството на тази трета по ред работна среща с фокус върху възможностите за финансиране от ЕС на научните изследвания. Тя също така отбеляза, че участието в тези програми отваря много широк път не просто към усвояване на средства, а и към съществено надграждане на всичко това, което е постигнато до момента в областта на иновациите и развойната дейност.


Семинарът постави акцент върху съществената роля на програма „Хоризонт Европа“, лидерската позиция на ЕС, както и насочеността на европейски съвместни предприятия към стратегически области на научните изследвания, иновациите и технологиите в сферата на кръговата биоикономика, иновативното здравеопазване, глобалното здравеопазване, чистия водород и европейската железопътна система.

От пролетта на 2022 г. европейските съвместни предприятия ще организират конкурси и се очаква да се генерира бюджет за публично-частни партньорства в размер на над 30 млрд. евро.

В семинара освен представители на Медицински университет – Пловдив взеха участие специалисти от Медицински университет – София, Медицински университет – Плевен, Тракийски университет – Стара Загора, Медицински факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и експерти от Община Пловдив и представители на бизнеса.