24_07_20212

МУ-Пловдив - домакин на семинар за политики на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите