МУ–Пловдив е домакин на 10-ото издание на българо-италиански анатомичен курс

Медицински университет – Пловдив ще бъде домакин на десетото издание на Курс по анатомична хирургия „От раменна до киткова става и от тазобедрена до глезенна става”. Събитието ще се състои на 24 и 25 ноември 2023 г. и се организира съвместно с българо-италианската Фондация „Черноморско-средиземноморска медицинска академия” (ЧСМА).

В обучението ще участват повече от 20 лектори и модератори от Италия и България. МУ – Пловдив е представен от проф. д-р Стефан Сивков, проф. д-р Слави Делчев и доц. д-р Стоян Новаков от Катедра по анатомия, хистология и ембриология; от проф. д-р Владимир Ставрев и ас. д-р Петко Ганев от Катедра по ортопедия и травматология; от доц. д-р Павел Тодоров Тимонов, дм – от Катедра по съдебна медицина и деонтология и от проф. д-р Мариана Мурджева, дм – ръководител на Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“.

Над 20 курсисти от Италия и България ще се включат в специализираното събитие, което ще се предава и на живо.

Лекциите ще се проведат в 6-та аудитория на Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив, а практическото обучение – в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология. Лекционната част ще бъде със свободен достъп за студенти и преподаватели от МУ-Пловдив, които проявяват интерес към засегнатите научни области.

Официалното откриване на десетото издание на специализирания курс ще бъде на 24 ноември от 8:30 ч. в 6-та аудитория на Аудиторния комплекс.