МУ – Пловдив е домакин на обучение на лекари по бронхология, интензивна медицина и ултразвукова диагностика


Младите специалисти ще подобрят уменията си с помощта на симулатори
в залите на уникалния за страната Медицински симулационен тренировъчен център

Медицински университет – Пловдив е домакин на Индивидуализиран курс по бронхология, интензивна медицина и ултразвукова диагностика, организиран от Българското дружество по белодробни болести (БДББ) от 12 до 14 април. Обучението, което се наложи като традиция и разширява знанията и уменията на младите лекари, ще се проведе в Медицинския симулационен тренировъчен център (МСТЦ) на МУ-Пловдив. В неговите рамки ще има четири цикъла занимания, като някои от тях ще бъдат на симулатора Simbionix Bronch Mentor, който тренира лекарите в условия, най-близки до човешкото тяло.
Участниците в курса ще бъдат привествани от доц. д-р Владимир Ходжев – председател на БДББ, и проф. д-р Благой Маринов – директор на МСТЦ на МУ – Пловдив. Директор на курса е проф. д-р Димитър Костадинов. Обучението ще водят уважавани и наложени имена в медицината като доц. д-р Росен Петков, д-р Филип Щерев, д-р Георги Белев, д-р Стоилка Туфкова и ас. Милена Сандева. Курсът ще завърши с тест и връчване на сертификати.
В дните на обучението медиците ще получат основни знания за диагностичните методи в бронхологията, ще тренират базови диагностични техники, ще се запознаят в детайли с трансбронхиалната иглена пункционна биопсия и трансбронхиалната белодробна биопсия.
Ще бъдат разгледани действия при спешни състояния в пулмологията, изискващи терапевтични фибробронхоскопски техники. Медиците ще тренират екстракция на чуждо тяло от долни дихателни пътища и фибробронхоскопски методи и техники за овладяване на кървенето от долните дихателни пътища.
Опитните специалисти ще водят заниманията по торакална ехография и кардиопулмонална ресуситация. Обучението е очаквано от младите специализанти и лекари по пулмология и фтизиатрия, защото им дава възможности за практика и за дискусия на различни казуси с опитни медици.

Пълната програма на курса можете да откриете в сайта на БДББ: http://brsnet.bg/bronchology_course_12-14_apr-2019/