pokana_deso_05_2021

МУ-Пловдив и ДЕСО организират обучение за преподавателския състав на Медицинския университет на тема:  „Често срещани грешки при съставянето на тестове за целите на англоезично обучение“