МУ – Пловдив използва български биомастила за 3D биопринтиране

Медицинският университет – Пловдив (МУ-Пловдив) и Научноизследователският институт към него – лидери в генерирането и валидирането на биопринтирани тъканни модели, и МатриКем (София) – иновативен български стартъп и лидер в разработването и производството на биомастила и биосмоли за триизмерно биопринтиране, са партньори в създаването на биомастила, подходящи за изграждане на триизмерни тъканни модели.

Споразумението за научноизследователско сътрудничество обединява усилията на водещите български изследователи в областта на биопринтирането. Двете групи са в основата на първите научни трудове, изработени в България и публикувани в международни реферирани списания през 2021 година. Комбинацията от първия биопринтер в България, намиращ се в МУ-Пловдив, и първото разрешение за работа със странични животински продукти за научноизследователски цели, присъдено на МатриКем, осигурява уникално предимство за пионерни фундаментални изследвания и иновативни продукти.

Сътрудничеството между МУ-Пловдив и МатриКем е в следствие на шестмесечна проучвателна колаборация, която доведе до обещаващи първоначални резултати и валидиране на иновативна концепция за биомастило за екструзионно биопринтиране. Някои от тези резултати послужиха на МатриКем при подготовката на досие за заявяване на патент и полезен модел. Очаква се сътрудничеството да генерира още възможности за защита на интелектуална собственост.

Мурад Реджеб – управител на МатриКем и ръководител на първия дипломен труд по биопринтиране на тъканни модели в България: „За МатриКем е чест, но и голяма отговорност възможността да развиваме иновативни продукти с подкрепата на Медицински университет – Пловдив и в частност с екипа на проф. д-р Виктория Сарафян. С помощта на тяхната експертиза в биопринтирането и подробното характеризиране на ин витро тъканни модели пред нас се открива възможност да ускорим развитието на биомастилата ни. Вярваме, че биопринтеринето ще промени фундаментално начина, по който се лекуват пациентите, защото позволява създаването на персонализирани модели на заболявания за ин витро тестване на лекарства с цел прецизиране на лечението според профила на пациента. Щастливи сме, че имаме възможност да работим с екип, който споделя нашите приоритети да се следват принципите на Добрата лабораторна практика и да се развиват изчерпателно валидирани продукти, включително биомастила и ин витро тъканни модели. Убедени сме, че тези приоритети са предпоставка за създаването на устойчиви процеси и продукти, които да намерят реализация на световния пазар, както и за извършването на качествени изследвания, които да допринесат за развитието на биопринтерното тъканно инженерство.”

Партньорството с модерна стартъп компания е предизвикателство за МУ-Пловдив и е важна стъпка към отваряне на Университета и Научноизследователския институт към бизнеса и успешното прилагане на научните постижения в практиката.3D Биопринтер

3D Биопринтер

Мастило МатриКем и биопринтер

Демонстрационно биопринтинране с колагеново мастило на МатриКем в лабораторията на МУ-Пловдив

Принтираният конструкт е достатъчно здрав, за да бъде манипулиран от оператор.