4. Принтираният конструкт

МУ - Пловдив използва български биомастила  за 3D биопринтиране