емонстрационно биопринтинране с колагеново мастило на МатриКем

МУ - Пловдив използва български биомастила  за 3D биопринтиране