Мастило МатриКем и биопринтер

МУ - Пловдив използва български биомастила  за 3D биопринтиране