Мурад Реджеб1

МУ - Пловдив използва български биомастила  за 3D биопринтиране