МУ-Пловдив на форум за млади учени в Бургас

3D биопринтирането – бъдеще в настоящето

Специалисти от МУ-Пловдив ще вземат участие в Първа научна сесия за студенти, докторанти и млади научни работници в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, която ще се проведе на 12 април 2024 г.

Научната сесия ще бъде открита с пленарната лекция на проф. д-р Виктория Сарафян „3D биопринтирането – бъдеще в настоящето“. Студентската сесия започва с презентациите на докторант и студент от МУ-Пловдив. Валентина Михайлова, редовен докторант в катедарата по медицинска биология, ще представи „Сравнителна оценка на митохондриалната функция при пациенти с ревматоиден артрит на два терапевтични режима“, а студентът по медицина от шести курс Здравко Иванов ще докладва за повишена СОХ-2 експресия при разстройство от аутистичния спектър.