МУ-Пловдив организира семинар, посветен на Европейската имунизационна седмица

Катедрата по епидемиология и медицина на бедствените ситуации и Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина при МУ-Пловдив организират семинар, посветен на Европейската имунизационна седмица. Традиционното събитие, което ще се проведе на 22 април 2024 г. във втора аудитория на Аудиторния комплекс, е подкрепено и от Асоциацията на студентите медици. По време на семинара, отворен за студенти от различни медицински специалности, ще бъдат представени презентации на актуални теми, свързани с ваксините. Лектори ще бъдат Катерина Колева, Сибел Aзиз и Eлица Желязкова, (стажант-лекари, специалност „Медицина“) и Даниел Георгиев (стажант-лекар, специалност „Дентална медицина“).

Гост-лектор на семинара ще бъде доц. Стефка Крумова, дм. От 2015 г. тя е завеждащ националната референтна лаборатория „Морбили, паротит, рубеола“ към Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), а от 2018 г. е доцент към НЦЗПБ. От 2022 г. е национално отговорно лице по микробиология към Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм. Тя е национално отговорно лице и за лабораторна диагностика и наблюдение на морбили и рубеола, като част от Глобалната лабораторна мрежа за надзор на морбили и рубеола към СЗО. Преминала е през няколко специализации за лабораторна диагностика на вирусни инфекции, в т.ч. обучение в Института по обществено здраве, Люксембург; Институт по обществено здраве и околна среда, Билтховен, Холандия; Робърт Кох Институт, Берлин, Германия; обучения на СЗО и ECDC.

Работата й е фокусирана върху лабораторна диагностика на морбили, паротит, рубеола, парвовирус В19 и маймунска вариола (MPOX) и проучване на етиологията на епидемични взривове от тези инфекции. Тя въвежда за първи път в страната молекулярна диагностика на вируса на морбили, епидемичен паротит, рубеола и маймунска вариола. Ръководената от нея национална референтна лаборатория е единствената в страната, акредитирана от СЗО за лабораторна диагностика на морбили, епидемичен паротит и рубеола, както и за молекулярна диагностика на MPOX по линия на WHO Health Emergencies Programme.

В края на семинара ще се проведе куиз с въпроси, свързани с ваксините и тримата най-добре представили се студенти ще получат награди, а всички останали -сертификат за участие.
Инициативата за организиране на семинар, посветен на Европейската имунизационна седмица в МУ -Пловдив е подета през 2016 г. от проф. Йорданка Стоилова и проф. Ани Кеворкян (Катедра по епидемиология и МБС) и проф. Радка Комитова (Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина).

ВАКСИНИТЕ

Повече от два века ваксините помагат да живеем в свят с по-малко опасности – от първата, разработена за защита срещу едра шарка, до едни от най-новите иРНК ваксини, използвани за предотвратяване на тежки случаи и смърт, асоциирани с COVID-19. Една от традиционните инициативи на СЗО е насочена към дейности в държавите членки и партньори, за да се повиши осведомеността за ползите от ваксините и рисковете от всяко намаляване на нивата на ваксинация. Тя се отбелязва като Европейска имунизационна седмица (European Immunization Week, EIW) и е планирана в периода 22-28 април 2024 г. EIW има за цел да засили значението на справедливия и разширен достъп до ваксини, както и за справяне с пропуските в имунизационния обхват.
През 2024 г. се отбелязва 50-годишнината на Разширената програма за имунизация (Expanded Programme on Immunization, EPI) на СЗО. Днес всяка страна има национална програма за имунизация и ваксините са общопризнати като едни от най-безопасните и успешни интервенции за обществено здраве за предотвратяване на смъртни случаи и подобряване на качеството на живот.