МУ-Пловдив откри Фармацевтичен симулационен център

Днес в Медицински университет – Пловдив отвори врати Фармацевтичен симулационен център – още една модерна придобивка за студентите.

В Центъра са обособени две лаборатории – симулационна и лаборатория за развитие на уменията, необходими на бъдещите фармацевти.

Центърът ще даде възможност по иновативен начин студентите да се запознаят с достиженията на науката „Фармация“ и ще провокира у тях креативност и посветеност на бъдещата професия.

В него ще се обучават всички студенти от Фармацевтичния факултет и от Медицинския колеж, както и студентите от двете нови магистърски програми по проекта ОМНИЯ – „Иновативни лекарства“, съвместна програма с БАН и „Иновации на предприемачеството във фармацевтичния бизнес“, съвместна програма с ПУ „П. Хилендарски“.

По проекта ще се надгражда не само специализираното обучение на студентите, но и техните професионални умения чрез създаване на виртуална лаборатория „Чиста стая“. За целта предстои закупуване на мобилни устройства за студентите и разработването на специализиран софтуер.

На тържеството присъстваха преподаватели, служители, студенти и гости на Факултета.

Фармацевтичният симулационен център беше открит от Ректора на МУ-Пловдив проф. Мариана Мурджева и от Декана на Факултета проф. Пламен Загорчев.

Те заедно прерязаха лентата с пожелание студентите, докторантите и всички, които ще се обучават в Центъра да се възползват максимално от възможностите, които им дава той.

Това е третият симулационен център в Медицински университет – Пловдив, наред с Медицинския симулационен тренировъчен център, сертифициран от Американския Колеж по Хирургия (American College of Surgeons – ACS), най-голямата професионална организации на хирурзи в света, както и Симулационния център във Факултета по дентална медицина.