МУ-Пловдив откри Фармацевтичен симулационен център