18_10_2021_img02

МУ-Пловдив откри Фармацевтичен симулационен център