18_10_2021_img03

МУ-Пловдив откри Фармацевтичен симулационен център