18_10_2021_img04

МУ-Пловдив откри Фармацевтичен симулационен център