18_10_2021_img05

МУ-Пловдив откри Фармацевтичен симулационен център