18_10_2021_img06

МУ-Пловдив откри Фармацевтичен симулационен център