18_10_2021_img07

МУ-Пловдив откри Фармацевтичен симулационен център